Kommun JO-anmäld

Tre och en halv månad - så lång tid tar det för Oxelösunds kommun att lämna ett överklagande vidare till länsstyrelsen. Nu har kommunen JO-anmälts för den långa handläggningstiden.
Sven Johansson, fastighetsägare i Oxelösund, drabbats av svart-bruna fläcka på sitt hus- fläckar som är omöjliga att få bort. Beläggningarna är omfattande och Sven Johansson tror att dom orsakats av någon miljöfaktor - misstankar har riktats bland annat mot damm från banverkets giftiga banvallsmassor. I fyra månader väntade han på miljökontorets utredning - sen, i början på juli, överklagade han miljönämndens beslut att lägga ned fallet utan vidare åtgärder. Ett överklagande ska enligt kommunallagen skyndsamt lämnas vidare till överprövande myndighet - det brukar ta några dagar, säger en ansvarig tjänsteman i en grannkommun. Men inte förrän i mitten av oktober tänker Oxelösunds kommun lämna överklagandet vidare så att länsstyrelsen kan pröva Sven Johanssons fall. Patrik Holmer, miljöinspektör i Oxelösund försvarar kommunens långa handläggningstid med att ärendet kom in mitt i sommaren men erkänner också att kommunen gjort en administrativ miss som gjort att handläggningstiden förlängts.