Grustag i Trosa

Företaget Lindéns väg och täktplanering vill starta ett grustag i Överåda i Trosa, där man vill ta 2,7 miljoner ton grus och bergsmaterial under en 20årsperiod.
Företaget har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen. Om man får tillstånd så planerar man att ta 135tusen ton grus och berg per år.