Revisorerna i Pajala kritiserar sociala utskottet

Orsaken är att sociala utskottet återigen dragit över budgeten, den här gången med 3 miljoner kronor.
- Orättvis kritik, vi har verkligen tagit vårt ansvar, säger Owe Pekkari, kommunalråd i Pajala. Men Anita Lampa som är kommunrevisor ser allvarligt på att budgeten överskrids igen. - Det är ju inte första gången precis, säger hon. För två år sedan beslutade kommunfullmäktige i Pajala att lägga ner socialnämnden och ersätta den med ett socialutskott direkt underställt kommunstyrelsen. Anledningen var att socialnämnden inte fungerade som den skulle. Budgeten överskreds och nämnden drabbades av flera interna strider. Men det har inte gått bättre för det sociala utskottet än det gick för den gamla socialnämnden. I skrivelsen från kommunrevisorerna framförs att kommunstyrelsen och dess utskott har brustit i ansvar när det gäller hanteringen av budget och budgetuppföljning. Revisorerna skriver vidare att kommunen inte har en tillfredställande kontroll och styrning av ekonomin. Men Owe Pekkari, socialdemokratiskt kommunalråd i Pajala tycker alltså att kritiken är orättvis. - I en sån här situation måste man kanske räkna med längre tid än 4 till 5 månader att vända siffrorna. I somras fick sociala utskottet en engångssumma på 3.1 miljoner kronor som skulle användas för att på sikt få verksamheten att gå enligt budget.