Ingen effekt av debriefing

Så kallad debriefing, krisstöd i samtalsform, har ingen dokumenterad effekt för privatpersoner som drabbats av olyckor.
Debriefing är en omdebatterad metod för krishantering, och enligt en ny rapport har den ingen effekt för privatpersoner som drabbats av till exempel en trafikolycka.

Det kan till och med vara skadligt att utsätta privatpersoner för debriefing omedelbart efter en traumatisk händelse. Däremot kan debriefing fylla en funktion för utsatta yrkesmänniskor som ambulansförare å brandmän.

Källa: SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering