Bussigare arbetskamrater med ljuddämpning

En bra arbetsmiljö är en ljuddämpad miljö - det är resultatet av ett projekt på en hjärtintensivavdelning vid Huddinge sjukhus.

Man satte upp takplattor med olika dämpningsförmåga i olika salar, och det visade sig att allt blev bättre när ljuden absorberades - arbetskamraterna blev bussigare, man kände sig inte lika pressad, och dessutom orkade man vara hyggligare mot patienterna. Resultaten presenteras på Läkarstämman i Göteborg.