Elektriker i Mariestad får inga pengar

En elektriker på reningsverket i Mariestad får ingen ekonomisk ersättning för den sjukdom som facket anser han ha fått på grund av sitt jobb. Länsrätten i Mariestad följer Riksförsäkringsverkets beslut, att mannens sjukdom inte går att klassa som arbetsskada.
Försäkringskassan i Västra Götaland beslöt i våras, att mannen har rätt till livränta, alltså ekonomisk ersättning från staten. Handläggare på Försäkringskassan bedömde att elektrikerns reumatiska sjukdom är en arbetsskada, som han fått efter flera års arbete på reningsverket. Men Riksförsäkringsverket (som är den centrala insatsen för landets försäkringskassor) ansåg att mariestadsbon inte har rätt till livsränta. Därför överklagades beslutet i Försäkringskassan till Länsrätten i Mariestad. Jurist Joakim von Warnstedt vid Länsrätten säger till Radio Skaraborg, att den medicinska bedömningen inte kan fastställa om arbetet vid reningsverket är orsaken till sjukdomen.