Studiesvaga skolans ansvar

Nu skall skolledningen i Heby se över synsättet på studiesvaga elever. Det kan vara skolans fel att många inte klarar kärnämnena.
Det är kanske inte eleven det är fel på när han eller hon inte klarar kärnämnena för ett inträde på gymnasiet. Det kan vara fel på skolans organisation och synsätt, säger skolchefen Kenneth Westgård till P4 Västmanland. 14 av 100 nior i Heby var underkända i något av kärnämnena i fjol. Väl inne på gymnasiet är Hebyeleverna de mest studietrogna. Få hoppar av under de tre åren. Däremot finns i Heby ingen tradition att fortsätta på högskolan. Där ligger Heby långt under rikssnittet.