Gotlandstrafiken kan komma att stå stilla i jul

Jultrafiken till och från Gotland är hotad eftersom fackförbundet Seko sjöfolk är i konflikt med Destination Gotland. Konflikten rör tre utlandsflaggade båtar som facket vill ska svenskregistreras. Seko har suttit i förhandlingar med Rederi AB Gotland, som äger båtarna som Destination Gotland använder, men utan att lyckas komma överens. Seko hotar nu med att ta ut sin personal i strejk under jultrafiken.
Men hotet väcker ingen oro hos Destination Gotland. Destination Gotlands vd, Sten Crister Forsberg, hävdar att det inte finns någon substans i hoten och säger till tidningen att han inte känner någon oro för jultrafiken. Han hävdar också att en eventuell strejk är olaglig då den riktar sig mot fel part. - Seko har en diskussion med Rederi AB Gotland om inflaggning av några utlandsflaggade fartyg. Men Destination Gotland har varken insyn eller inflytande i den frågan, säger Forsberg till Gotlands Tidningar. Enligt Gun Zachrisson, försvarsdirektör på länsstyrelsen, finns dock inget lagrum som skulle kunna sätta stopp för en eventuell strejk.