Stortorget i Kalmar blir färdigt som planerat

Stortorget i Kalmar som är under ombyggnad kommer troligtvis att vara klart till årskiftet som beräknat. Lite arbete kommer att ske in i januari månad, bland annat ska fem stycken fontänbrunnar komma till som en del i den konstnärliga utsmyckningen. Men den sista konstnärliga utsmyckningen i form av sex stycken skira stålstolpar med röda lyktor kommer inte att sättas på plats förrän det är dags för invigning någong gång i mars eller april säger projektledare Mats Haglund på gata parkkontoret. Han säger även att som det ser ut nu kommer man att hålla budgeten på 6,8 miljoner kronor.