Religiös omskärelse efterfrågas allt oftare

Manlig omskärelse på barn utifrån religiösa grunder efterfrågas i allt större utsträckning i Sverige. Men kan bara undantagsvis göras inom landstingsvården.

Många familjer vänder sig istället till personer utan tillräcklig kunskap och riskerar att operationen leder till allvarliga infektioner. Yahya Hussein Mohammed, är muslimsk pappa i Stockholm och tror att föräldrarna behöver mer information.

– Jag tror att ingen förälder vill skada sitt barn. Det handlar om brist på information, för de vet inte vilka konsekvenser det kan leda till, säger han.

Kontroversiellt
Efterfrågan på att få pojkar omskurna i Sverige ökar med antalet muslimska invandrare. Operationen är inte farlig om den görs på rätt sätt men inom landstingsvården är frågan kontroversiell eftersom ingreppet görs på religiösa och inte medicinska grunder. Åtta av landstingen erbjuder att genomföra ingreppet, men inte heller där görs särskilt många.

I Region Skåne finns ett pris satt på operationen men i praktiken har inte ett enda ingrepp gjorts under hela förra året trots ett stort antal muslimska invånare. Kristian Silov är verksamhetschef för två vårdcentraler i Malmö.

Lågt prioriterade
Han är kritisk till att inte fler omskärelser görs inom landstingsvården och menar att det kan bero på att de operationerna hamnar långt ner på läkarnas prioriteringslista.

Men när omskärelserna inte görs på rätt sätt får man istället ta hand om barn som fått allvarliga infektioner. Och den vård som de behöver blir ofta dyrare och mer tidskrävande än själva omskärelsen, säger han.

– Vi får ta hand om komplikationerna, det är ett stort mänskligt lidande. Det är en dyr och smärtsam process när det inte sköts ordentligt från början, med antibiotika och massa sjukhusbesök för barnen för att behandla infektioner, säger han.

Undantag
Ett undantag är Stockholms läns landsting där 746 pojkar omskars förra året. Yahya Hussein Mohammed och hans fru vände sig till läkarhuset Odenplan där ingreppet görs på en särskild avdelning.

– Vi tyckte det kändes säkrare att vända oss hit. De har tagit hänsyn till att det sker av religiösa skäl, bättre att de gör det än att det sker svart. Det var jättebra faktiskt, säger han.

Malena Wåhlin
malena.wahlin@sr.se