Björnskador ersätts

Även människor som drabbas av skador orsakade av björn ska kunna få ersättning. Det är en del av innehållet i den nya viltskadeförordning som regeringen fattade beslut om i veckan, enligt Sveriges Radio Norrbotten
Första januari nästa år träder den nya viltskadeförordningen i kraft. I förordningen blir det också lagfäst att rennäringen ska få ersättning för rovdjursskador. Renskador fanns tidigare inte i lagstiftning, utan endast i ett regleringsbrev. Vilket innebär att skador som rovdjur orsakar på rennäringen nu finns reglerad i lagtexter. En annan nyhet är att skador på tamboskap och renar flyttas från jaktlagen till den nya viltskadeförordningen. Tamboskap får, getter och kor låg tidigare under jaktlagstiftningen.