Två pojkar döms för Götenebrand

De två pojkar som erkänt branden vid Västerbyskolan i Götene har nu fått sina domar av Lidköpings tingsrätt. Pojkarna ska vårdas inom socialtjänsten och får betala 60 dagsböter vardera.
Det var den 24 juli, som pojkarna anlade en brand vid entrén vid skolan i Götene. Räddningstjänsten kunde snabbt släcka branden, eftersom grannar larmade SOS. Därför uppstod inga skador på skolan. Men om branden spritt sig hade skadorna kunnat bli omfattande. Därför döms pojkarna för grov allmänfarlig vårdslöshet och olaga intrång.