Privata sjukförsäkringar blir dyrare

Det blir allt dyrare med privata sjukförsäkringar. Efter nyår höjer merparten av försäkringsbolagen premierna med mellan 20 och 75 procent, och villkoren har skärpts. För att få ut försäkringspengarna krävs det idag, hos bland annat Folksam, en längre försäkringstid än tidigare och Peter Cornelius, ansvarig för individuella sjukförsäkringar hos Folksam, säger att det gamla systemet blev för dyrt.
– Vi utvecklade ju en ny sjukförsäkringsprodukt som lanseras i maj. Anledningen är ju ekonomin - som försäkringsbolag är ju vi precis som alla andra bolag berört av att sjukligheten har ökat väldigt dramatiskt, säger Peter Cornelius. Kraftig ökning Ja, det är de senaste årens kraftiga ökningar av antalet långtidssjukskrivna som gör att allt fler försäkringsbolag höjer sina försäkringspremier från och med årsskiftet. Totalt berörs 1,5 miljoner svenskar som har tagit en egen försäkring eller fått en grupplivsförsäkring, för att få högre ersättning efter tre månaders sjukdom än de 80 procent som försäkringskassan betalar. Högre premier för kvinnor När det gäller den egna individuella försäkringen beräknas premien efter bland annat ålder och kön, och eftersom kvinnor är mer sjukskrivna än män blir deras premier också högre, enligt försäkringsbolagen som också har skärpt villkoren på andra sätt, säger Peter Cornelius på Folksam, eftersom premierna alltså inte täckt utbetalningarna. – Jag tycker att man kan se att det sannolikt blir svårare för den vanliga kunden eller konsumenten att jämföra. En sjukförsäkring har ju under alla år som det har funnits sådana försäkringar varit ganska likformig mellan olika bolag, men nu börjar olika bolag - Folksam inräknat - utveckla villkor som skiljer sig åt, säger Peter Cornelius.
Pia Lille och Eva Stenström