Förvärvsprövning

Glesbygdsverket befarar att ett förslag om att delvis slopa länsstyrelsernas förvärvs-prövning vid köp av jord- och skogbruksfastigheter i glesbygd och skärgård.
Lämnar fältet öppet för så kallade skogsklippare och andra oseriösa köpare. Glesbygdsverket kräver därför en fortsatt förvärvsprövning vid alla köp av lantbruksenheter i glesbygd, så att länsstyrelserna inte tvingas godta uppenbara skenavtal om framtida bosättning. Enligt det kritiserade förslaget ska i framtiden prövning bara finnas kvar för juridiska personers köp från enskilda.