Trollhättan begär pengar från Ams

Efter storvarslet på Saab i Trollhättan på onsdagen, begär länsarbetsnämnden i Västra Götaland närmare 180 miljoner från Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams. Pengarna ska gå till att ge sysselsättning åt de som får gå när Saab gör kraftiga neddragningar.
Framför allt är det i Trollhättan som Saabs neddragningar görs och det är också där, och i kringliggande kommuner som länssarbetsnämnden nu gör extra satsningar. Bland annat ska 10-15 arbetsförmedlare anställas och de ska bara jobba med Saab-anställda. Det är då som pengar från Ams behövs. Utbildningar Det handlar om utbildningar i bristyrken, intressekurser för högskolan och ett stort samarbete med folkbildningsorganisationer, som till exempel, ABF och Medborgarskolan. Frågan är då hur konkret det här åtgärdsprogrammet som presenterades på torsdagen egentligen är? – Jag tycker att det är så konkret som det kan vara just nu, eftersom vi inte vet vilka grupper och yrkeskategorier som till slut kommer att omfattas av de här åtgärderna, säger Gert-Inge Andersson, socialdemokratiskt kommunalråd i Trollhättan. – Det vi har redovisat nu är insatser för flera hundra personer. AF inte oroliga Trollhättan är en kommun med en öppen arbetslöshet på 3,3 procent, och det finns också 300 lediga jobb i själva Trollhättan och kringliggande kommuner. Så därför är chefen för Arbetsförmedlingen inte speciellt orolig inför vad som väntar. – Vi har en efterfrågesituation, och vi har haft en stor efterfrågan. – Enligt vår prognos som vi gjorde för bara ett par månader sedan, även om vi måste revidera den, så fanns det då en optimism inom olika företag i regionen i flera branscher, säger Karl Löfgren, chef för Arbetsförmedlingen i Trollhättan.
Ekots Jan Andersson i samarbete med SR Väst