Fröjel-företag utan redovisning

Bevakningsföretaget Fröjel Alltjänst får inte längre fortsätta sin verksamhet - den så kallade auktorisationen dras in. Auktoriserade bevakningsföretag skall årligen till Länsstyrelsen sända en redogörelse för verksamheten.
Trots upprepade påminnelser om att få del av verksamheten vid Fröjel Alltjänst under åren 1999, 2000 och 2001 har man inte lämnat något årsredovisning till Länsstyrelsen - och även Rikspolisstyrelsen anser att fel har begåtts. Fröjel Alltjänst är därmed inte längre ett godkänt bevakningsföretag. Beslutet kan dock överklagas till Länsrätten.