Gotlandsleden - behövs den ?

Gotlands kommun vill att värdet av Gotlandsleden ska utredas. Totalt handlar det om 50 mil cykelväg, som går på statliga, kommunala och privata vägar.
Cykelleden, som sträcker sig runt större delen av Gotland, har bland annat fått kritik för att standarden är dålig och bitvis har skyltningen varit tveksam. Vem som är huvudman för leden är oklart, och nu vill tekniska nämnden att det ska utredas om cykelleden behövs, innan det bestäms vem som ska ta ansvar för leden.