Skärpta regler för Jack Vegas-spelen

Reglerna för värdeautomatspel kommer förmodligen att skärpas. Folkhälsoinstitutet utreder frågan och nästa år presenterar regeringen en proposition med ändrade regler för värdeautomatspel.
Fredrik Fellman är politiskt ansvarig för spelfrågor i Finansdepartementet, han anser trots allt att det var rätt att göra värdeautomatspelen lagliga. Claes Tellman är informationsdirektör på Svenska spel och han anser att de tar sitt ansvar för spelmissbruket: – Jag tycker att alla spelbolag har ett väldigt stort ansvar för spelmissbruket. Vi har en ambition att ha bra spel som många tycker om utan att driva på spelmissbruket, säger han. Hur skulle man kunna göra för att stoppa ökningen av spelmissbruket? – Jag tror att det har att göra med hur man marknadsför sig ochhur man utvecklar spel, säger han. Liten andel till vård Överskottet från statliga Svenska spels automater Jack Vegas kommer i år att uppgå till 580 miljoner kronor. Nästan 90 miljoner av de går till ungdomsrörelser inom bland annat kyrkan och nykterhetsrörelsen. Samtidigt ökar spelberoendet bland unga, och bara fyra miljoner kronor per år går från Svenska spels överskott till Folkhälsoinstitutet för vård och förebyggande arbete mot missbruk. Folkhälsoinstitutet utreder Folkhälsoinstitutet utreder på regeringens uppdrag spelmissbruket i Sverige. Om en månad är rapporten klar. Fredrik Fellman, är politisk ansvarig för spelfrågor i Finansdepartementet säger till Ekot att regeringen därefter kommer att presentera en proposition där reglerna för värdeautomatspelen Jack Vegas ska ses över. Svenska Spels Claes Tellman håller med om att det kan ifrågasättas om ungdomsverksamhet verkligen ska finansieras med pengar som till viss del kommer från unga spelberoendes fickor. – Man kan ju säga att skattepengarna kommer också från vapenindustrin och alkohol- och tobaksindustrin men det måste var och en själv ta ställning till om man tycker det är OK. Jag kan själv tycka att det är tveksamt, säger han.
Catarina Malmsberg