Hushållning ska utveckla fjällen

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten Jämtland och Dalarna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett regionalt miljö och hushållningsprogram för fjällområdet.
Syftet är att sammanföra miljö och utvecklingstänkande och se hur miljö- och resurshushållning kan bidra till utvecklingen istället för att bromsa den, som t.ex genom ekoturism. Det blir en fortsättning på ett liknande program som genomförts för Stockholmsskärgård. Programmet ska vara klart 2004.