Västerås flyktingmottagande kan strypas

Västerås stad måste sänka kostnaderna, för bland annat flyktingmottagning, vård av barn och ungdomar och färdtjänst. Det är en del i budgetförslaget som idag diskuteras i kommunfullmäktige i Västerås.
- De pengar som staten bidrar med för att täcka kostnaderna räcker inte, säger Mats Ericsson, kommunalråd och politiskt ansvarig för flyktingmottagningen i Västerås till P4 Västmanland. I förslaget sägs också att staden ska överväga att minska antalet mottagna flyktingar. Något som miljöpartiets oppositionsråd Andreas Porswald inte tycker är en bra idé. - Vi vet i Västerås att offentlig sektor behöver mer arbetskraft. Vi behöver ta emot fler, inte färre, personer som kan jobba, säger han till P4 Västmanland.