Två nya friskolor i sörmland

I höst har Sörmland fått två nya friskolor i Nyköping och Oxelösund.
Det här medan 39 skolor har fått godkännande från Skolverket och ytterligare 16 väntar på godkännade för start i Sörmland. Men, många planerade friskolor stoppas på grund av för litet elevunderlag och svårigheter att hitta skollokaler. Enligt friskolorna själva så beror elevbristen på att beslutet om godkännande från Skolverket kommer så sent att de inte hinner marknadsföra sin skola. Sammanlagt har drygt 100 fristående grund- och gymnasieskolor har startat i landet i höst, medan det är fyra gånger så många skolor som har fått tillstånd.