”Barn är de mest utsatta”

Brott mot barn ska ge strängare straff, och därför ska lagen göras om så att det blir tydligare för domstolarna, säger justitieminister Thomas Bodström. – Barn som brottoffer är ju de mest utsatta, så jag hälsar det här med tillfredställelse, säger Madeleine Leijonhufvud som är professor i straffrätt vid Stockholms universitet.
Men det är inte säkert att strängare straff ger färre brott mot barn, enligt Madeleine Leijonhufvud. – Nej det kan man inte säga, men straffmätning ska ju spegla allvaret i ett brott, säger Madeleine Leijonhufvud. – De här brotten riktar sig mot barn som är helt utlämnade till vuxna, och de är det allvarligaste man kan tänka sig. Då krävs det att det särskilt indikeras att här ska man ligga högt i straffskalan. ”Bra med skärpning” Det är redan idag möjligt att döma någon hårdare, om han eller hon begår brott mot barn, eftersom lagen säger att det är särskilt allvarligt om någon utnyttjar en annans skyddslösa ställning, men enligt Madeleine Leijonhufvud är den lagtext som finns i dag fortfarande otillräcklig. – Den bestämmelsen har domstolarna beaktat, och ändå har de stannat så lågt, så här är det påkallat med en skärpning, säger Madeleine Leijonhufvud. – Idag ser vi ju på offrens situation, väldigt mycket mer än vi har gjort tidigare. Barn som brottoffer är ju de mest utsatta, så jag hälsar det här med tillfredställelse. Barnen bortglömda Och hon får medhåll av kommissarie Ann Lindberg Jörnstedt på polisens familjevåldsenhet i Stockholm. Hon menar att barnen alltför länge har glömts bort i rättsprocessen. – Vi hör ju barn, och då gäller det alltid att man ska ha stödbevisning därför att det är ord mot ord. Gärningsmannen erkänner sällan att han/hon har begått de här brotten, och vi måste tro på vad barnen säger, säger Ann Lindberg Jörnstedt. – Det här har varit en fråga en längre tid. Vå måste bli bättre på att höra barnen, och ställa de rätta frågorna. Vi utbildar oss hela tiden på att göra det. Men det gäller också att domstolarna tror på vad barnen. Ann Lindberg Jörnstedt menar också att det är viktigt att beakta den psykiska misshandeln av barn i den nya lagtexten. – Även om det inte gäller fysisk misshandel, så anser jag att det är en psykisk misshandel för de här barnen bara att se sina föräldrar misshandla varandra, och att man även fokuserar på det. Då gäller det att barn har precis samma rättigheter som vuxna.
Ulrica Johansson och Max Carlgren