Taxeringsvärdet för hyreshus höjs

Taxeringsvärdet för hyreshus höjs i Östergötland. Från och med årsskiftet går taxeringsvärdet för bostäder upp med fyra procent och för lokaler med fem procent.
Undantaget är Linköping, där är höjningen omvänd. I kommunen stiger taxeringsvärdet med fem procent för bostäder och fyra procent för lokaler, enligt Riksskatteverket.