Lärare bör få forska på arbetstid

Lärare borde få utrymme att bedriva forskningsarbete parallellt med sitt ordinarie arbete. Det anser Jörgen Larsson, lärare på Navestadskolan i Norrköping. Han får medhåll av utbildningsministern.
Sedan förra året har nyutexaminerade lärare teoretiskt möjligheten att bedriva forskning men ute på arbetsplatserna finns inte det utrymmet. Jörgen Larsson menar också att forskning som har direkt anknytning till skolorna och deras konkreta problem skulle göra större nytta än en generell forskning om skolproblemen. Utbildningsminister Thomas Östros hoppas att det om några år ska bli möjligt för lärare att bedriva forskning vid sidan om sitt lärarjobb.