Glädjande ökning av utter

Det ser ljusare ut än på länge för uttern i Norrbotten och Piteälven, enligt en färsk inventering gjord av Världsnaturfonden. - Förekomsten av utter har ökat rejält sedan förra inventeringen 1986/1987. Den negativa trenden ser ut att ha brutits, säger projektledaren och biologen Mia Bisther.
Både platser som inventerades 1986/1987 och nya platser har inventerats. Sammanlagt kontrollerades 244 lokaler områden från Piteå till Tjeggelvas vid norska gränsen. Pite älv och övriga Norrbotten har varit och är fortfarande ett kärnområde för utter i Sverige. Uttern har gått tillbaka starkt sedan mitten av 1900-talet på grund av miljögifter, jakt och försämring av livsmiljöer som utdikning av våtmarker. Den finns i spridda delar av norra Sverige, Uppland, Sörmland och på småländska höglandet. Däremot är den mycket sällsynt i Skåne och sydvästra Sverige. Forskarna uppskattar antalet uttrar till mellan 1 500 och 2 000. - Vid förra inventeringen hittade vi uttrar på 10 procent av dom kontrollerade lokalerna. Vid årets inventering hittade vi utter i 40 procent av dom kontrollerade lokalerna, säger Mia Bisther. Enligt Världsnaturfonden är det många positiva signaler som skickas ut med den kraftiga ökningen. Eftersom uttern är känslig för miljöpåverkan är ökningen ett tecken på att det är friska och rena vatten i Norrbotten. - Det finns också tecken på att bestånden så sakta börjar att återhämta sig även på andra håll i landet, säger Lennart Henrikson på Världsnaturfonden som under många år stöttat olika utterprojekt. Tidigare ansågs uttern som akut utrotningshotad, idag anses den som sårbar, men utvecklingen går åt rätt håll, säger man på Världsnaturfonden.