Sandvikenelever specialstuderas

I Sandviken ska pedagogikforskare nu ta reda på om skolelever lär sig mer eller mindre när datorer får fungera som verktyg i undervisningen.
En forskargrupp från Luleå tekniska universitet ska under tre år följa Sandvikens stora IT-pedagogiska projekt "Kunskapsstöd i undervisningen" med just det syftet. Projektet som startade redan 1996 och omfattar alla lärare och elever i Sandviken har redan gett forskningen viktiga kunskaper om HUR eleverna använder datorer. Vad dom därmed LÄR SIG, är mindre känt.