Kvinnliga läkare tjänar mindre

Kvinnliga allmänläkare anställda av Västernorrlands läns landsting tjänar i genomsnitt åtta procent mindre än manliga allmänläkare i länet. Det visar en undersökning som tidningen Landstingsvärlden gjort. Kvinnliga allmänläkare har lägre lön än sina manliga kollegor i samtliga län utom två. I Jämtland och Östergötland är det ingen skillnad.