Kringled ska leda farligt gods bort från Mora

En kringled runt Mora är viktigt för att få bort farligt gods från centrum. Det är en av slutsatserna som räddningstjänsten i Mora har kommit fram till i inventeringen av farligt gods som gjordes i höstas.
Inventeringen är ett delprojekt för att göra Dalarna säkrare, där målet är att minska antalet olyckor, larm och skadade i Dalarna med 30 procent fram till 2008. - Det passerar nära 2 transporter med farligt gods per timme genom Mora, säger Lars Nises, räddningschef i Mora. Med den här informationen hoppas räddningstjänsten att man kan hjälpa politikerna i Mora kommun att trycka på vägverket, att det inom en snar framtid ska bli en kringled runt Mora. I kommunens infrastrukturplan som sträcker sig fram till 2015 finns det redan en kringled inplanerad. Inventeringen kan skynda på utvecklingen i frågan säger Lars Nises.