1,8 miljoner till skrotning av bilar

Gotlands kommun får 1,8 miljoner kronor i bidrag från Länsstyrelsen ur Bilskrotningsfonden. Kommunen har genom stiftelsen Håll Sverige Rent ansökt om pengarna till den kampanj om att skrota gamla bilar som pågår till nästa höst.
De sökta pengarna motsvarar 1 500 kronor per bil och avser 80 procent av den beräknade totala kostnaden för Gotlands kommun. Länsstyrelsen påpekar dock att pengar som inte används skall återbetalas av kommunen.