Åtgärdsplan för bättre luft ska tas fram

Länsstyrelsen i Stockholm ska ta fram ett förslag för hur halten av partiklar i luften ska minskas. Det har regeringen beslutat idag.
Partiklarna kopmmer oftast från trafiken genom slitage av däck och vägar. Länsstyrelsen har tidigare flaggat för att det kan bli svårt att uppnå miljömålen när det gäller halten av partiklar i luften i Stockholmsområdet. Därför ger regeringen länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram. Länsstyrelsen ska samråda med kommunerna, landstinget och Stockholmsberedningen. Regeringen anslår en miljon kronor till arbetet, som ska redovisas i slutet av nästa år.