Folkpartiet för höjd landstingsskatt

Om folkpartiet i landstinget fått sitta kvar vid makten hade partiet velat ha en lika stor skattehöjning som den nya majoriteten - 1:30. det framkom när folkpartiets skuggbudget presenterades idag.
Underskottet är dock betydligt lägre i folkpartiets förslag, trots att det satsas mer på vården. I folkpartiets förslag blir underskottet för 2003 cirka 1 miljard mot 1.5 miljader i majoritetens förslag. Det är främst bemanningsföretagen det borde sparas på, säger oppositionslandstingsrådet Birgitta Rydberg (fp). Från 2004 föreslår partiet en skattesänkning med 25 öre, men för att lyckas med det så krävs ett förändrat utjämningssystem.