Klart för tankern Byzantio i Östersjön

Estniska myndigheter gav på torsdagen klartecken till fortsatt färd för tankfartyget Byzantio. Det gamla tankfartyget tillhör samma rederi som, Prestige, den tanker som i förra veckan sjönk utanför Spaniens atlantkust.
Byzantio har lastat olja i Estland, och krav har väckts från Frankrike att Estland skall inspektera fartyget på nytt, eftersom man oroat sig för att det är i samma skick som den sjunkna Prestige. Byzantio väntades inleda sin resa över Östersjön på torsdagen. Slutdestination är Asien.