Satsar miljoner för säkrare elförsörjning

Sydkraft satsar i år och nästa år över 50 miljoner kronor på att bygga om elledningar för att minska strömavbrotten i Norrland.
Hittills har företaget satsat nära 25 miljoner på att ersätta luftledningar med jordkabel eller isolerad ledning i framförallt Medelpad och östra Jämtland. I trakten av Borgvattnet-Stugun-Ammer har ledningsnätet byggts om på en sträcka av runt 3 mil, framgår det av ett pressmeddelande från företaget.