Svårt i skola och arbetsliv för invandrare

Situationen för andra generationens invandrare är betydligt mörkare än vad tidigare forskning visat.
En person född i Sverige av två utomeuropeiska föräldrar löper fyra gånger så stor risk att vara arbetslös som den vars föräldrar är födda i Sverige. Resultatet i skolan pekar i samma riktning. Bland ungdomar med utomeuropeiskt ursprung var andelen utan betyg i matematik och svenska fyra gånger så stor som för infödda svenskar. Det framgår av en rapport från SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälles Välfärdspolitiska råd som läggs fram i dag.