Allt längre efter vatten i länet

Grundvattnet i länet fortsätter sjunka.
Det visar nya rapporter från SGU, Sveriges geologiska undersökning. I norra Sverige har grundvattennivåerna sjunkit en decimeter under november och är alltså fortsatt mycket under de normala nivåerna. - Bara en ovanligt mild och nederbördsrik vinter kan få nivåerna att stiga, konstaterar SGU.