Även polisen drabbas av åklagarbristen

Även polisen i länet drabbas av att det finns för få åklagare. Enligt Börje Wilsborn, chef för polisen på Höglandet, så kan bristen leda till att kriminella personer går fria.
Det kan exempevis handla om att polisen griper en inbrottsjuv och i väntan på rättegång kan tjuven begå fler brott. Situationen för länets åklagare blir allt mer pressad. Just nu finns det färre åklagare än tidigare. Men problemet är inte tillgången på åklagare utan brist på pengar, man har helt enkelt inte råd att anställa fler åklagare. Samtidigt som det finns för få åklagare, finns det en stor politisk enighet om att satsa på fler poliser, men att satsa på poliser samtidigt som det finns för få åklagare är ingen lyckad kombination anser Börje Wilson.