Nytt program ska lösa miljöproblem i fjällen

Länsstyrelserna i Jämtland, Dalarna, Norrbotten och Västerbotten har i dag fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett gemensamt fjällprogram.
Miljö- och resurshushållningsprogrammet för fjällområdet ska ange hur god miljö- och resurshushållning kan bidra till regional utveckling och lösa miljö- och resursproblem i fjällregionen. Programmet skall vara klart den sista december 2004.