Pengar till myggbekämpning saknas

Det saknas fortfarande tre miljoner kronor för att finansiera myggbekämpningen i nedre dalävsområdet till nästa år.
Västmanlands landshövding Mats Svegfors ska i maj, på regeringens uppdrag presentera ett förslag till permanent myggbekämpning. Och för alla inblandade är det nu viktigt att man verkligen kan hittar en lösning som gäller på lång sikt. I det förslag som landshövding Mats Svegfors presenterar i maj ska även naturvårdsintressenas krav om sträng framtida kontroll av besprutningens effekter vara invägda. Det kan t ex bli tal om restriktioner för myggbekämpningen vilket kan bli upphov till en konflikt. -Risken är att de restriktionerna är så stora att effekten, vad gäller myggbekämpningen uteblir. det säger Gösta Persson som är Heby kommuns representant i styrgruppen.