Ny livsstil gav mer än Xenical

Överviktiga som får bantningsmedlet Xenical minskar mindre i vikt än den som lägger om sina livsvanor. Det visar en unik studie gjord av landstinget i Kronobergs län bland närmare 200 överviktiga, en studie som också visar att det är svårt att överhuvudtaget komma åt fetma.
Dietisten Anette Bjurman tror att orsaken bland annat är för stor tilltro till mediciner. – Så är det ju. Vi griper ju kanske efter genvägar och så här, men läkemedel är ju inte lösningen på det här utan det behövs ju flera terapier för att bemästra det här svåra, komplexa området, säger Anette Bjurman. Väntat resultat uteblev I försöket som bedrivits på ett stort antal vårdcentraler runt om i Kronobergs län har man med hjälp av gruppterapi, samtal och kostråd försökt ändra betendemönster som matvanor och motion. En del av de 200 överviktiga prövade samtidigt bantningsmedlet Xenical, och deras viktminskning var alltså mindre än de övrigas. I snitt var skillnaden nästan ett kilo, men även det totala resultatet blev något av en besvikelse, trots ett ambitiöst upplägg uteblev de stora viktminskningarna. – Vi gick ju in i det här med förväntningar att 50 procent utav deltagarna skulle reducera sin vikt med tio procent eller mer, och så har ju inte resultatet blivit, säger Anette Bjurman. Få orkade fullfölja studien Ett av problemen var att få orkade fullfölja den tvååriga studien. Av de 100 som höll ut ett år var det bara en fjärdel som gick ner mer än 10 procent i vikt, och till slut hade 3 av 4 avbrutit försöket. En orsak tror Anette Bjurman är att det är svårt att ha tålamod med något så långsiktigt som att ändra sitt livsmönster. Det är lättare att lockas av till synes snabbare lösningar som mediciner eller bantningskurer. Projektet visar ändå att det behövs bättre samarbete inom vården för att stödja den som lider av fetma, anser Anette Bjurman. – Både i samhället och kanske även i vården har man haft litet fördomar kring det här med fetma, och bara det är ju nertryckande för den enskilde som kanske känner att det är en omöjlighet att göra det här, och man får skylla sig själv och litet granna så, säger Anette Bjurman. – Kan vi kanske stävja de fördomarna i samhället så tror jag att vi skulle underlätta för de patienter som är i den här situationen att förstå att det här är en svår, allvarlig sjukdom, och det här ska behandlas på ett liknande sätt som någon annan kronisk sjukdom - diabetes, astma, reumatism och så vidare.
Ekots Daniel Rundqvist och Anne Marchal, SR Kronoberg