EU-pengar till Uppsala län

Projektet ''Klusterutveckling mellan industri och bioteknik'' som drivs av Östhammars Näringslivsutveckling har beviljats 1,2 miljoner kronor från EU:s regionala fond.
Syftet med projektet är att skapa ett bättre samarbete mellan bioteknikföretag och Uppsala Universitet och industriföretag i regionen. I projektet deltar även Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommuner och det ska pågå under två år med start nu i december.