Snabbutredning ska rädda Östersjön

Riksdagens miljö-och jordbruksutskott kommer att snabbbehandla alla motioner som handlar om att klassa Östersjön som särskilt känsligt hav. Folkpartisten Sverker Thorén från Västervik som sitter med i utskottet, säger till P4 Kalmar att en snabbare process ändå är en stor framgång och att han tror att det kommer att resultera i uppmaning från utskottet till regeringen redan före jul.
Greenpeace och andra miljöorganisationer hade begärt att utskottet skulle ta ett eget initiativ i frågan, men det var svårt att få enighet runt det vid dagens möte. Klassas den svenska delen Östersjön som särskilt känsligt hav kan t.ex gamla uttjänta fartyg och enskroviga oljetankers förbjudas att trafikera våra vatten. Enligt Sverker Thorén är chanserna stora att få enighet i den här frågan i riksdagen.