Vinterkräksjuka i Malmö igen

Universitetssjukhuset MAS i Malmö har åter drabbats av Caliciviruset, den så kallade Vinterkräksjukan.
Två avdelningar vid Invärtesmedinciska kliniken har intagningsstopp av nya patienter. Det är ett tiotal patienter, men ingen personal som drabbats, uppger sjukhuset. Tidigare i höst har sjukhuset haft intagningsstopp på en del avdelningar till följd av att patienter och personal fått Calicivirus.