Banker bromsar byggande i glesbygd

Många fler skulle vilja flytta till landsbygden - men bankernas ovilja att låna ut pengar till husbyggen och ombyggnationer, är ett stort problem.
Frågan har diskuterats under Glesbygdsverkets (GBV) inflyttningskonferens på Arlanda i dag. Enligt en delrapport från GBV, om möjligheter till att låna pengar för boende i landsbygd, så anser nära hälften av 70 tillfrågade landsbygdskommuner, att det är mycket svårt, eller svårt att låna pengar. Om samma fråga ställs i tätorter blir resultatet det motsatta. Kommunerna har svarat på frågor om hur man kan lösa eller minska problemet och några punkter som föreslås är: - Utökade bidrag till investeringar. - Statlig finansiering. - Någon form av offentlig lånegaranti. - Bort med byggmomsen på landsbygden. - Statliga lån med subventionerad ränta. - Se till att lagar ändras så att det blir lättare att bygga i attraktiva områden. - Lokalt anpassad strandskyddslag som gör att glesbygden blir mer attraktiv. Det är bara en del av vad kommunerna utanför storstadsområdena vill se för att motverka bland annat den negativa utflyttningen som många glesbygdskommuner har i dag, då främst här i Norrlands inland. Rapporten kommer slutligen hamna på regeringens agenda och ska vara till grund för den framtida utvecklingen av landsbygden.