Kräkvirus stänger vårdavdelningar

MALMÖ. Universitetssjukhuset MAS i Malmö har åter drabbats av caliciviruset som framkallar så kallad vinterkräksjuka.
Två vårdavdelningar har infört intagningsstopp för nya patienter.
Sjukhuset meddelar i dag att ett tiotal patienter insjuknat till följd av det mycket smittsamma magviruset. Och två avdelningar på den invärtesmedicinska kliniken har isolerats. MAS har tidigare i höst haft flera omgångar av vinterkräksjukan. Hittills har omkring hundra patienter och anställda drabbats. Calicivirus leder ofta till häftiga diarréer och kräkningar under ett eller två dygn. Det bästa sättet att förebygga sjukdomen är att ofta och noga desinficera händerna om man arbetar inom vården.