”Patienter dör i onödan i Sverige”

Patienter dör i onödan på svenska sjukhus, enligt flera av landets intensivvårdsläkare. Därför bör intensivvården organiseras om. Det räcker inte med att notera försämringar på patienter. Det gäller att reagera till exempel när det finns tecken på början till hjärtproblem, menar en av dem, Lars Berggren, överläkare på intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.
- De traditionella teamen som vi har idag, de får ju ett larm när det inträffat ett hjärtstopp. Det är ju definitionsmässigt för sent, säger Lars Berggren. Mellan 85 och 99 procent av dem som drabbas av hjärtstopp på sjukhus dör, trots upplivningsförsök. Idag vet man att de flesta som får hjärtstopp har tydliga tecken på försämring, som höjd hjärtfrekvens, andning och sänkt medvetandegrad åtta timmar innan. Detta brukar noteras, men allt för få reagerar. Snabba insatser räddar liv Lars Berggren menar att svenska sjukhus behöver intensivvårdsteam bestående av en intensivvårdssjuksköterska och en intensivvårdsläkare, som kan tillkallas så fort en patient blir sämre. En amerikansk studie visar att en snabb och intensiv insats på personer som kommer in med blodförgiftning räddar liv. – Om man, på patienter som kommer in till en akutmottagning, tidigt sätter in behandling, så ökar överlevnaden i absoluta tal med 16 procent, säger Lars Berggren. – Det innebär att man behöver behandla sju patienter på det här sättet för att rädda ytterligare en. Det är ett mycket mycket gott resultat. Tror att många dör Intensivvårdsläkarna pekar på en paradox i svensk sjukvård: omhändertagandet av sjuka personer utanför sjukhusen är snabb och bra. Men då de kommer in till sjukhus blir det sämre. – Uppmärksammar man inte de här symptomen. Så är det ju så att de blandas ihop med patienter, som i princip då kanske söker för att bli sjukskrivna på grund av ryggont, säger Lars Berggren. Hur många personer dör i sjukvården varje år på grund av att man inte uppmärksammat detta? – Ja, det är också en bra fråga. Det genanta svaret är att vi har inte en aning om det idag. Är det många? – Ja, jag tror att det är många, säger överläkare Lars Berggren Universitetssjukhuset i Örebro.
Jens Ericson