Vanhuuseläke hoidettava nyt itse

Vanhuuseläkkeen anominen siirtyy jokaisen omalle vastuulle. Tammikuussa 65 vuotta täyttävillä alkaa on kiire, sillä uutta niin kutsuttua takuueläkettä on anottava itse. Lisäksi on osattava täyttää oikea lomake.
Eläkelomake ei tule enää kuin kirje postissa, eikä uutta vanhuus- eli takuueläkettä makseta lainkaan, jos anomuslomake on täytetty väärin. Vakuutusvirkailija Taimi Nilsson on huolestunut, koska useat ruotsinsuomalaisetkin ovat täyttäneet vääränlaiset lomakkeet, eivätkä aina edes tiedä mitä kysyä. Oikean lomakkeen numero on RFV 3304 ja niitä saa vakuutuskassoista. (SR Sisuradio/Jönköping/Eija Björstrand.)