Arbetskraftbrist väntas i länet

Redan om tre fyra år börjar det märkas av arbetskraftsbrist i vårt län. Projektet Generationsväxling som pågår i Bollnäs, Ovanåker, Gävle och Söderhamn kartlägger företags pensionsavgångar fram till 2012.
Just nu kartläggs alla företag i Bollnäs och Ovanåker som har fem anställda eller fler. Den här kartläggningen visar alltså att det i de båda kommunerna inom 3-4 år finns en markant arbetskraftbrist. Målet är att hela Gävleborg ska kartläggas och att uppgifter läggs in i en databas. Syftet är att arbetsförmedlingar ska kunna ge riktig vägledning till arbetslösa å att företag får se vilka tjänster som måste tillsättas i framtiden.