Lindh ser inga hot mot svenskar i Kenya

Utrikesminister Anna Lindh säger i en kommentar till attentatet i Kenya att det är ett exempel på att terrorn nu finns i hela världen.
Enligt Lindh är det särskilt fruktansvärt eftersom våldet slår blint mot civila och människor som bara har en viss nationalitet eller råkar befinna sig på fel plats vid en viss tidpunkt. Anna Lindh säger också att det för närvarande inte finns några kända hot mot svenska intressen i området, och att det sker samråd med andra EU-länder för att utröna vilka hot som kan finnas.