M polisanmäler s för valfusk

Moderaterna i Stockholm polisanmälde på torsdagen socialdemokraterna för valfusk. Moderaternas ordförande i Stockholm HG Wessberg säger att det finns bevis för att äldre som bor på ett servicehus i Stockholm lurats till att rösta på socialdemokraterna i senaste valet.
– Det finns flera vittnen på det här äldreboendet som har sett hur socialdemokratiska valarbetare har anordnat någonting som haft till syfte att se ut som något som påminner om ett poströstningsförfarande tio dagar före valdagen. Det har uppenbarligen varit avsett att vilseleda människor att tro att detta var det officiella poströstningsförfarandet. Bara s-valsedlar HG Wessberg tar upp en rad misstankar mot Stockholms socialdemokrater. Moderaterna har en affisch som de säger att socialdemokrater satt upp i ett äldreboende i Hässelby, och där står: ” Torsdag femte september - poströstning i samlingssalen - kaffe serveras - OBS glöm ej röstkort”. Inget parti har skrivit under, men det fanns bara socialdemokratiska valsedlar utlagda i samlingssalen. Den här röstningen skedde tre dagar före den ordinarie röstningen, då valmyndigheten kom till servicehemmet, säger HG Wessberg. – Här har det ägt rum ombudsröstning, som för de som avgivit sina röster framstått som en poströstning. Med bara socialdemokratiska valsedlar. Socialdemokraterna tar anklagelsen på allvar Det här är ytterligare ett fall där socialdemokraterna i Stockholm misstänks för att ha fuskat i valet. Lars Stjernkvist, partisekreterare för socialdemokraterna, tar anklagelsen på allvar. – Skulle det vara så att det har förekommit någon oegentlighet är det enskilda som har agerat ansvarslöst och omdömeslöst, säger han. Vi får inte heller glömma bort att det efter valet har riktats anklagelser som visat sig grundlösa. – Vi tar det här på jättestort allvar, men vi ska inte döma förrän vi vet vad som har hänt, säger Lars Stjernkvist.
Mari Forssblad