Ännu en beredning för landstingsbudgeten

Idag var det meningen att landstingets bugetförslag för nästa år skulle klubbas igenom i landstingsfullmäktige. Men istället utnyttjade oppositionspartierna sin rätt att återremmittera budgeten till landstingsstyrelsen. Så det blev inget beslut idag.
Från och med juni i år är det möjligt även för en minoritet i landstingsfullmäktige att visa missnöje med beräkningarna och kräva ytterligare beredning av budgeten. Budgeten kommer nu att behandlas på ett extra landstingsfullmäktige den 9 december istället. Vid dagens landstingsfullmäktige togs trots allt beslut om skattesatsen för nästa år som blir 10.68 kronor, precis som idag.